Със 7000 овце и кози, този екип майка-дъщеря играе роля в борбата на Калифорния срещу горските пожари

Бианка и Андре Соарес транспортират стадото си до райони, застрашени от горски пожари, където животните ядат суха растителност, която може да разпалва пламъци в близост до домове и предприятия.